dimarts, 24 de setembre de 2013

EFECTES DE RELLEU I SIMETRIA

És molt important tenir en compte que les parts amb relleu (parts no rebaixades) seran les que es veuran de color negre en el resultat final. Per això, habitualment es marca amb negre el que no es rebaixarà amb les gúbies.

Imatge extreta de 2. http://colegiohelicon.org/blogs/artes/files/2012/04/tecnica-de-linoleo1.pdf
El fet que les imatges finals s'inverteixin (quedin simètriques) respecte a les dibuixades en la planxa incideix en la composició i en els textos escrits dels dibuixos. Per això normalment es fa l'esboç del dibuix i es passa sobre paper vegetal per invertir-lo i calcar-lo sobre la planxa.