dimarts, 24 de setembre de 2013

SOBRE LES PARAULES NOVES

EL LINOGRAVAT és una tècnica d'estampació que s'aconsegueix imprimint una planxa de linòleum que prèviament s'ha gravat.
 
El linòleum de l'anglès linoleum, és una marca registrada el 1860 pel seu inventor F. Walton, mot format del ll. linum 'lli' i oleum 'oli', a causa de l'oli de lli que entra en la composició d'aquest material, segons el GDLC. És un material de recobriment constituït per un teixit cobert per una pasta feta d'oli de llinosa, colofònia, goma kauri, serradures, càrregues minerals i matèries colorants.
La gúbia és la eina que es fa servir per fer insicions i talls a la planxa. Té diferents puntes segons el tipus de tall que es vulgui fer.
El tòrcul és la màquina premsadora que ens serveix per fer la impressió de la planxa sobre el suport o paper.